Gimnazija skaičiais

Mokiniai:

2020/2021 mokslo metus pradėjo 308 mokiniai.

Darbuotojai:

Administracija- 2

Pedagoginiai darbuotojai (dirbantys)- 34

Pagalbos mokiniui specialistai- 7

Aptarnaujantis personalas- 25