Istorija

Sena Rūdiškių mokykla, sudėtinga jos istorija. Rūdiškių kaimas, ΧVIII a. archyviniais duomenimis, buvo Riomerių šeimos nuosavybė. 1792 m. Steponas Riomeris mainais Rūdiškes atidavė Vilniaus vyskupui Juozui Lapalinskiui. Už jas vyskupas į valstybės iždą sumokėjo 29 zlotus.
    Rūdiškėse buvo 3 namai, kuriuose galėjo gyventi 15-20 žmonių. 1830 m. Rūdiškių kaimas perėjo Mikniškių dvaro, kurio savininkas buvo Vilniaus katedros kapitula, nuosavybėn. 1866 m.  vasario 15 d. atidaryta Rūdiškių geležinkelio stotis.
    Pirmoji mokykla Rūdiškėse įkurta 1896 m. rudenį. Joje mokėsi 27 berniukai ir 10 mergaičių, dirbo mokytojai E. Tankova, I. Buiva.
1912 m. įkurta geležinkeliečių vaikų mokykla. Joje mokėsi tik geležinkeliečių vaikai, kitų profesijų darbininkų vaikams ten patekti buvo sunku. Po 1918 m. geležinkeliečių  vaikų mokykla tapo visų bendrojo lavinimo mokykla ir tokia buvo iki 1933 m. (vedėja V. Milevičova). Joje veikė tėvų komitetas, globojęs neturtingus vaikus. Vokiečių okupacijos metais (1915–1918 m.) trejus metus vaikai buvo mokomi lenkiškai. Veikė žydų mokykla.
Po Pirmojo pasaulinio karo mokykloje buvo 7 klasės, jau dėstyta prancūzų kalba. Vedėju dirbo F. Šmigel.
1935 m. pastatyta nauja mūrinė vieno aukšto mokykla už geležinkelio. Čia buvo 7 klasės, kanceliarija, sporto salė, stadionas. Lenkijos okupacijos metais mokyklos buvo suskirstytos laipsniais: 1–ojo – 4 klasių, 2–ojo – 6 klasių, 3-ojo – 7 klasių.
1939 m. rudenį ir 1940 m. mokykloje dirbo lietuviai mokytojai. Mokytojų skaičius priklausė nuo mokinių skaičiaus: maždaug 60 mokinių – 1 mokytojas.
Vokiečių okupacijos metais Rūdiškėse veikė progimnazija , t.y. 4 pradinės klasės ir 4 klasės, tolygios vidurinės mokyklos 8 klasėms. Viskas dėstyta lenkų kalba. Klasės buvo negausios, vidutiniškai po 15 mokinių. Mokykla veikė naujame pastate. 1942 m. vokiečiai užėmė šį pastatą, o 1944–aisiais pasitraukdami mokyklą susprogdino.
1945–1946 m. veikė pradinė mokykla, kur dėstyta lenkų kalba. Vedėju dirbo Ginevič.
1946–1947 m. pradinėje mokykloje jau buvo ir lietuviškų klasių.
1947–1948 m. auganti septynmetė mokykla, kur dėstyta lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis. Mokyklos direktorius ir valsčiaus skyriaus vedėjas buvo V. Lučkauskas, vėliau dirbęs Trakų rajono švietimo skyriaus inspektoriumi.
1948–1949 m. pabaigoje V. Lučkauskas išėjo į kariuomenę, o į jo vietą paskirta J. Kuzmova.
1950–1951 m. Rūdiškėse – dvi mokyklos: pirmoji – pradinė mokykla, kur mokyklos vedėja G. Koršunova; antroji- septynmetė, kur dėstyta lietuvių ir lenkų kalbomis (direktorius P. Kolyginas).
Mokykla buvo įsikūrusi 6 mediniuose pastatuose, esančiuose gana toli vienas nuo kito. Mokytasi pamainomis. Mokykla sporto salės iš pradžių neturėjo, vėliau ji buvo įrengta mūriniame sandėlyje.
1958–1959 m. direktoriaus pareigas laikinai ėjo J. Lozovskaja.
1961–1975 m. mokyklos direktorius – K. Radzevičius. Jam dirbant, baigta statyti (1964 m. ) nauja mokykla ir bendrabutis. Pagerėjo moksleivių, gyvenančių atokiau nuo mokyklos, sąlygos.
1959–1961 ir 1975–1988 m. mokyklos direktoriumi buvo V. Pupeikis. Jo iniciatyva pradėta statyti nauja mokykla, priestatas (1978 m.), daugiabutis namas pedagogams.
1988 m. pabaigoje, V. Pupeikiui išėjus į pensiją, direktoriumi kolektyvas išrinko J. Liesį.
1971 m. gruodžio 11 d. mokykloje skambėjo šventiniai maršai. Buvo minimas jos 75 – metis.
1996 m. spalio 12 d. mokykla šventė savo 100 – ąsias metines.
2008 m. mokyklai leista siekti gimnazijos statuso ir 2009-07-30 Trakų r. savivaldybės tarybos sprendimu Trakų r. Rūdiškių vidurinės mokyklos pagrindu įsteigta Trakų r. Rūdiškių gimnazija. Tais svarbiais 2008-2009 m. m. mokyklai vadovavo R. Kazlauskienė.
2009-2014 m. Rūdiškių gimnazijos direktore paskirta J. Martyncevienė. Per šiuos metus gimnazija atsinaujino tiek išore, tiek vidumi, susitelkė kaip stipri bendruomenė.

Nuo 2014 m. gruodžio 8 d., J. Martyncevienei tapus Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos direktore, Rūdiškių gimnazijai vėl sėkmingai ėmėsi vadovauti direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Kazlauskienė. 2015 m. pasiekti puikūs egzaminų rezultatai (2 lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino šimtukai, mokytoja V. Patinskienė).

Nuo 2015 m. rugpjūčio 28 d. gimnazijos direktorė J. Ignatovič.